Svensk socialmedicinsk förening

 

The Swedish Association of Social Medicine

Välkommen

till föreningens hemsida

 

Från årsmötet:

 

Bästa deltagare i vårkonferensen för Svensk Socialmedicinsk Förening!

 

Tack för två intressanta dagar fyllda med diskussioner och inspiration. Det skedde verkligen ”inbördes meddelande af kunskaper och samlad erfarenhet”, som det står på överskriften i Läkarförbundets vackra sal.  Överlag bjöd huset, byggd i jugendstil, på oväntat vackra vrån, trevlig service och goda mackor under konferensen. Tack till SLS som var medarrangör!

 

Vi i styrelsen var väldigt glada att se all energi som bubblar kring de här frågorna. Det finns mycket att göra för ämnet som sådant, men framförallt kring jämlik vård och hälsa.

 

Här kan du läsa hela brevet från

vår nyblivna ordförande Anna Sarkadi

 

Under fliken Föreningen kan du ta del av de presentationer som föredrogs under årsmötet

Svensk socialmedicinsk förening

Vårt mål är att stimulera praktisk och vetenskaplig socialmedicinsk verksamhet och att socialmedicinska perspektiv ska ingå i samhällsdebatten.

 

Föreningen är en sektion i Svenska Läkaresällskapet och en specialistförening inom Sveriges läkarförbund, men många andra yrkeskategorier finns representerade.

 

Folder om föreningen

 

Bli medlem - ansökningsblankett här

Aktuellt på sidan

 

 

2017-03-01

JA-CHRODIS- slutkonferens om kroniska sjukdomar har just avslutats.

Noteringar från konferensen återges här

 

2017 02-06 För en god och jämlik hälsa – En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket - betänkande från Kommissionen för jämlik hälsa

se fliken i praktiken

 

2017-01-29 Doktorand folkhälsovetenskap, Stressforskningsinstitutet,
se fliken i praktiken

 

 

2017-01-09

Inrätta socialmedicisnka team i utsatta områden - DN Debatt  av Jan Halldin

 

2016-11-28

Ny vetenskaplig tidskrift om nordisk välfärdsforskning har kommit med sitt första nummer.

Nordisk Välfärdsforskning

 

Jubileumsskrift WAG 30 år

Wagprojektets hemsida

 

 

"Stimulera Socialmedicinsk specialitet så att forskning och studier ger goda beslutsunderlag till politiker för samhällsbygget." , skriver Sören Kerslow i denna debattartikel i Svenska Dagbladet 5 okt 2016

”Vi läkare har sällan lösning för de sjukskrivna”

 

Låt socialmedicinen
bli tilläggsspecialitet

Debattartikel av Sven Larsson

Läkartidningen 2016-09

 

Artikel i Läkartidningen  nr 34-35 - Intervju med Anna Sarkadi:
Nu är det tid för socialmedicinen att komma tillbaka

 

Det är lätt att sympatisera med socialmedicinen inledare

 

Kontakt

 

Ordförande:

ordforande@socialmedicin.se

 

Web-redaktör

webredaktor@socialmedicin.se

 

E-alert

Vill du få ett e-brev varje gång sidan uppdateras?
Meddela  webredaktören, adressen ovan

 

 

Utformning - Per Blanck Utveckling AB